زرشک قاینات و بررسی کیفیت آن
  • مدیریت سایت
  • 21 جولای 2019

زرشک از جمله میوه‌هایی است که در نقاط مختلفی از جهان پرورش یافته و بومی آن مناطق محسوب می‌شود. این مناطق شامل ایران، افغانستان، ترکمنستان، هند، ژاپن، چین، آمریکای‌جنوبی و… می‌شود؛ که در میان همه‌ی این‌ها از بهترین نمونه‌های زرشک در خراسان‌ جنوبی کشت می‌شود و آوازه‌ی زرشک قاینات نه تنها در ایران، بلکه در […]